تبلیغات
BGSs - صرف دماغ

مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 24 آبان 1391
سلام.... دیشب گفتم به یاد این عکسه یه کاری بکنم... این به ذهنم رسید:ماضی ساده: من دماغم را عمل کردم. تو دماغت را عمل کردی. او دماغش را عمل کرد. ما دماغمان را عمل کردیم. شما دماغتان را عمل کردید. آنها دماغشان را عمل کردند.

ماضی استمراری: من دماغم را عمل می کردم. تو دماغت را عمل می کردی. او دماغش را عمل می کرد. ما دماغمان را عمل می کردیم. شما دماغتان را عمل می کردید. آنها دماغشان را عمل می کردند.

ماضی بعید: من دماغم را عمل کرده بودم. تو دماغت را عمل کرده بودی. او دماغش را عمل کرده بود. ما دماغمان را عمل کرده بودیم. شما دماغتان را عمل کرده بودید. آنها دماغشان را عمل کرده بودند.

ماضی نقلی: من دماغم را عمل کرده ام. تو دماغت را عمل کرده ای. او دماغش را عمل کرده است. ما دماغمان را عمل کرده ایم. شما دماغتان را عمل کرده اید. آنها دماغشان را عمل کرده اند.

ماضی التزامی: اگر من دماغم را عمل کرده باشم؟ اگر تو دماغت را عمل کرده باشی؟ اگر او دماغش را عمل کرده باشد؟ اگر ما دماغمان را عمل کرده باشیم؟ اگر شما دماغتان را عمل کرده باشید؟ اگر آنها دماغشان را عمل کرده باشند؟

مضارع اخباری: من دماغم را عمل می کنم. تو دماغت را عمل می کنی. او دماغش را عمل می کند. ما دماغمان را عمل می کنیم. شما دماغتان را عمل می کنید. آنها دماغشان را عمل می کنند.

مضارع التزامی: اگر من دماغم را عمل بکنم... اگر تو دماغت را عمل بکنی... اگر او دماغش را عمل بکند... اگر ما دماغمان را عمل بکنیم... اگر شما دماغتان را عمل بکنید... اگر آن ها دما غشان را عمل بکنند...

آینده:من دماغم را عمل خواهم کرد. تو دماغت را عمل خواهی کرد. او دماغش را عمل خواهد کرد. ما دماغمان را عمل خواهیم کرد. شما دماغتان را عمل خواهید کرد. آنها دماغشان را عمل خواهند کرد!


شاه BGSs


ارسال توسط محدثه
آرشیو مطالب
نظر سنجی
محبوب ترین وبلاگ دنیا کدام وبلاگ است؟
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی